ODSZKODOWANIA I ODPRAWY

Podobnie rzecz się miała z odszkodowaniami i odpra­wami emerytalnymi oraz z dodatkami wyrównawczymi z tytułu zwolnień z pracy. Na przykład w niektórych grupach pracowniczych automatyczne podwyżki z tytułu stażu pracy wynoszą 2,5 proc. ro­cznie, a dla pracowników w wieku przedemerytalnym, którzy stano­wią ponad 50 proc. ogółu zatrudnionych, płaca rośnie w tempie 9 proc. rocznie. Pomimo korzystnej zmiany systemu płac, przeforso­wanej w czasie „gorącej jesieni” 1969 r. i w późniejszych korektach, związkom zawodowym nie udało się dotychczas rozwiązać problemu dodatków. Sprawa nie jest prosta, dotyczy bowiem znacznych, lcorzyści. materialnych, przysługujących ludziom pracy z wyżej wymie­nionych tytułów.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)