ODPOWIEDNIE PROPOZYCJE

Dążą natomiast — i przedstawi­ły w tym zakresie odpowiednie propozycje — do zlikwidowania in­nych istniejących we Włoszech rekompensat. Należą do nich przede wszystkim automatycznie wypłacane dodatki z tytułu stażu pracy oraz odprawy emerytalne, a także odszkodowania z tytułu zwolnień z pracy. Zdaniem L. Lamy, byłego przywódcy CGIL, stanowiły one „poważną przeszkodę w prowadzeniu jakiejkolwiek racjonalnej poli­tyki płacowej, iak również w mobilizacji samych ludzi pracy” .Dodatki z tytułu stażu pracy zostały zagwarantowane częściowo z inicjatywy związków zawodowych, przede wszystkim jednak z ini­cjatywy pracodawców, pragnących zapewnić sobie trwałą kadrę pracowników.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)