OBRADY KONGRESU

Ten zwrot w sytuacji politycznej kraju i wybuch zimnej wojny” w stosunkach międzynarodowych jeszcze bardziej skomplikowały położenie CGIL. Odłamy chadeckie w ruchu zawodowym stawały się obiektem sil­nych nacisków ze strony rządu oraz ACLI i Akcji Katolickiej (Azio- ne Cattólica) — kościelnej organizacji społecznej. Postawa związ­kowców chadeckich coraz częściej kolidowała z postawą większo­ści związkowej, z duchem jedności. Po odmowie poparcia strajku na tle rzezi demonstrantów w Portella della Ginestra związko­wa chadecja odmawia z kolei — w dwa miesiące po kongresie — udziału w strajkach i demonstracjach przeciwko drożyźnie (m in w strajku powszechnym w Rzymie), uważa, że są to działania „po­lityczne , a swych członków i działaczy nakłania do otwartego przeciwstawienia się tym akcjom, nakazując im tym samym stać się łamistrajkami.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)