OBLICZE IDEOLOGICZNE

Oblicze ideologiczne CISL miało początkowo charakter wyraźnie antykomunistyczny. Dążyła ona wówczas do zawierania separa­tystycznych układów i umów zbiorowych w przedsiębiorstwach Je­dnakże nowe pokolenia robotnicze, związane z tradycją katolickiego ruchu społecznego, protestowały przeciwko starej linii, opowia­dając się za koncepcjami chadeckiej lewicy. Dlatego też od oocząt- ku lat szescdziesiątych CISL przechodzi na pozycję całkowitego po­parcia dla centrolewicy. Fiasko centrolewicowej polityki pobudziło aktyw i masy członkowskie CISL do stopniowego dystansowania się oci polityki rządu i akcentowania własnej autonomii.Od momentu powstania do 1958 r. na czele CISL stał związany z hierarchią kościelną Giulio Pastore, który działał jeszcze w okresie przedfaszystowskim w starych strukturach chrześcijańskich związ­ków zawodowych. Jego następcami byli kolejno: Bruno Storti, a następnie Pierre Carniti oraz Frano Marini.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)