NOWE ŻĄDANIA

Pojawiły się również nowe żądania, o szerszym społecznym znaczeniu. Po zabójstwie dokona­nym przez policję 2 grudnia 1968 r. na dwóch robotnikach rolnych, którzy demonstrowali w Avoli (Sycylia) na rzecz odnowienia umów zbiorowych, przez całe Włochy przetoczyła się fala gwałtownych strajków protestacyjnych, podczas których strajkujący zażądali wy­dania zakazu użycia broni przez policję przy tłumieniu strajków .Kulminacyjnym wyrazem masowości ruchu straj­kowego, który objął związkowców i ogół ludzi pracy, był 24-go- dzinny strajk powszechny z udziałem ponad 20 min pracowników, ogłoszony 19 listopada 1969 r. pod hasłem zwiększenia masowego budownictwa komunalnego .Masowe demonstracje robotników różnych branż w 1969 r. (25 września w Turynie — hutników, 28 listopada w Rzymie metalowców) sprawiły, że stowarzyszenie przemysłowców, Confin- dustria. negatywnie odnoszące się do żądań w sprawie zawierania umów zbiorowych w sposób zdecentralizowany — w poszczególnych przedsiębiorstwach — poszło na ustępstwa i podpisało dalszych 2949 umów, zawierających nowe, korzystne dla pracowników usta­lenia.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)