NOWA FUNKCJA PAŃSTWA

Związki zawodowe odpowiedziały im falą strajków, dodatkowo żądając wyrównywania wynagrodzeń proporcjonalnie do spadku siły nabywczej pieniądza — był to nowy element w związ­kowej polityce płac. Ta konfrontacja zakończyła się kolejnym sukcesem DGB.Okres drugi przypada na lata 1964—1972. Znamionował go proces przystosowywania się ruchu związkowego do systemu go­spodarczego RFN. Recesja ekonomiczna w latach 1966—1967, której politycznym następstwem było m. in. przejęcie władzy przez „wiel­ką koalicję”, spowodowała interwencję państwa w sferę gospodar­czą. Tę nową funkcję państwa regulowała ustawa z 1967 r. o za­pewnieniu stabilizacji i gospodarczego wzrostu. Socjaldemokraci przy współudziale chadecji podjęli nową strategię globalną w sferze polityki gospodarczej, którą poparła DGB.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)