NIECHĘTNE PRZYJMOWANIE MŁODYCH

Pracodawcy niechętnie przyjmują do pracy młodych ludzi z list specjalnych oraz absolwentów kursów przysposobienia zawodowego, tłumacząc się, że ten system pozbawia ich wpływu na dobór pra­cowników i nie zawiera wystarczającej zachęty do ekonomicznego zainteresowania właścicieli zakładów tym sposobem rozwiązania pro­blemu. Na każdego pracownika zatrudnionego z „listy rządowej” pracodawca może otrzymać ze specjalnie utworzonego na ten cel funduszu 32 tys. lirów miesięcznie — przez półtora roku w central­nych i północnych regionach kraju (w sumie 576 tys. lirów) oraz przez 2 lata na południu Włoch (w sumie 768 tys. lirów). Praco­dawcy uznali te dotacje za zbyt niskie w stosunku do kosztów tworzenia nowych miejsc pracy. W tej sytuacji przy ogólnym wskaź­niku bezrobocia, który według danych OECD wynosił we Włoszech w 1986 r. 11 proc., sytuacja młodzieży była duża gorsza — wśród młodych ludzi w wieku 16—24 lat wskaźnik bezrobocia wynosił 35 proc. (podczas gdy np. w W. Brytanii 22 proc.).

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!