NA MOCY DECYZJI

Na mocy decyzji wspólnej konferencji rad generalnych CGIL, CISL i UIL (Florencja, październik 1970 r.) rozpoczęto przygotowa­nia konstytucyjnej fazy jedności związków zawodowych, która — po decyzjach z lipca 1972 r. — miała się zamknąć w połowie 1976 r. kongresem zjednoczeniowym; jednakże nie doszło do tego. Wśród głównych przeszkód, stopniowo zresztą przezwyciężanych, najtrud­niejszą stanowiła ciągle jeszcze niedostateczna autonomia polityczna wszystkich trzech central, powodująca nieustanne odradzanie się dą­żeń odśrodkowych. Mimo to proces zjednoczeniowy dojrzewał, kon­solidując aktyw związkowy wokół perspektywicznego celu: organi­cznej jedności związków zawodowych.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)