NA LICZNYCH WIECACH

Na licznych wiecach i zgro­madzeniach związkowych, organizowanych w całym kraju, działacze z kierownictwa związków spotykali się ze sprzeciwem mas związ­kowych, byli wygwizdywani, a nierzadko dochodziło do gorszących incydentów pobicia przedstawicieli władz związków przez członków załóg (tak na przykład obeszli się pracownicy zakładu Alfa Sud pod Neapolem z przedstawicielami związku zawodowego metalowców). Ten „realizm” kierownictwa ruchu zawodowego, polegający na zaakceptowaniu współodpowiedzialności związków zawodowych za skuteczność walki z kryzysem i podjęciu współpracy z rządem w ce­lu powstrzymania inflacji, sprawił, że zaczęło ono tracić kontrolę nad „bazą’’ związkową. Ta polityka, której intencją było jak najmniej stracić ze zdobyczy socjalnych, płacowych i w zatrudnieniu, spotka­ła się z rosnącym brakiem zrozumienia wśród mas członkowskich.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)