MUR OBOJĘTNOŚCI

Program ten napotkał mur obojętności ze strony rządu, który ze względów taktycznych słał ukłony pod adresem związków zawodo­wych, lecz uchylał się od przyjęcia na siebie konkretnych zobowią­
zań. Już pod koniec 1978 r., a później zwłaszcza w połowie 1979 r., kierownictwo Federacji krytycznie oceniło postawę rządu wobec związkowego programu. Zawiodły też nadzieje wiązane z obecno­ścią WłPK — po raz pierwszy od 30 lat — w parlamentarnej większości polityczno-programowej, utworzonej przez główne par­tie (chadecy, republikanie, liberałowie, komuniści, socjaliści, so­cjaldemokraci), które w lipcu 1977 r. zawarły porozumienie i wy­stąpiły z wspólnym Programem Rządowym, zatwierdzonym następ­nie przez parlament.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)