MOCNO OSŁABIONA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW

Zrażona do ostrzejszych wystąpień socjaldemokracja po pierw­szych powszechnych wyborach do izby niższej parlamentu odnowiła sojusz z liberałami. Liberalny rząd przeprowadził kilka reform so­cjalnych, o które od dawna walczyli robotnicy. Między innymi przy­jęto ustawy o ochronie pracy (1912 r.) i o emeryturach (1913 r.). Już wcześniej zostały ustawowo uregulowane problemy nadzoru nad zatrudnieniem młodocianych i czasu pracy kobiet. W okresie pierwszej wojny światowej znaczny wpływ na działal­ność związków, mocno osłabionych po 1909 r., miała socjaldemo­kratyczna taktyka „pokoju klasowego” i równoległa akcja państwa. W 1915 r. wyrokiem Sądu Najwyższego umowy zbiorowe zostały uznane za zobowiązania cywilnoprawne, których naruszenie groziło odpowiedzialnością finansową.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)