MIMO OGROMNEGO ZNACZENIA

W rzeczy samej w 1978 r. Włochy były je­dnym krajem zachodnioeuropejskim, w którym płace realne nie tylko nie spadły, lecz nawet wzrosły o 4 punkty.Pomimo ogromnego znaczenia, jakie dla obrony interesów klasy robotniczej i wszystkich ludzi pracy we Włoszech miało ujednolice­nie rekompensaty, kryło ono w sobie pewne niebezpieczeństwo. Otóż dotychczas jednym z głównych zadań ruchu zawodowego, aktywnie popieranym przez masy pracujące, była walka o podwyżki płac, obe­cnie zaś „automatyczne mechanizmy wzrostu dotyczą tak dużej czę­ści dochodów z pracy, że wynikające z umów o pracę warunki pla­cowe (…) stają się coraz mniej ważnym elementem kontroli związko­wej nad dynamiką wynagrodzeń”. Dlatego związki zawodowe nie były skłonne do dyskusji z pracodawcami nad różnymi zmianami w systemie „ruchomej skali płac”.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)