MECHANIZM WYRÓWNAWCZY

Przy istnieniu mechanizmu wyrównawczego w postaci „rucho­mej skali płac”, regulującego co kwartał wysokość płac nominal­nych pod kątem wzrostu kosztów utrzymania, oraz stosunkowo nie­wielkim wzroście intensywności pracy (m. in. wskutek ściślejszej kontroli związków zawodowych nad organizacją pracy) wydatnie się zwiększyły społeczne koszty produkcji. Ich tempo wzrostu było w tym czasie znacznie szybsze niż w innych rozwiniętych prze­mysłowo krajach Zachodu, chociaż i tam lata 1969—1973 były okresem dużych podwyżek płacowych.. Dla pracowników administracji państwowej z kolei wartość jednego punktu rekompensaty wynosiła 1 proc. od 40 tys. lirów płacy i była jednakowa dla wszystkich.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)