LICZBA ZATRUDNIONYCH W PRZEMYŚLE

Li­czba zatrudnionych w przemyśle szwedzkim przewyższyła stan za­trudnienia w rolnictwie dopiero tuż przed wybuchem pierwszej woj­ny światowej. Druga cecha gospodarczej struktury Szwecji, obok opóźnionego w stosunku do Europy Zachodniej startu przemysłowe­go, wiąże się z tym, że tutejszy przemysł rozwijał się raczej w ma­łych ośrodkach, położonych blisko złóż zasobów naturalnych i źródeł energii wodnej, podczas gdy duże miasta pozostały w dalszym ciągu ośrodkami administracji i handlu .W Sztokholmie, skupiającym w 1893 r. ponad 240 tys. mieszkańców, pracowało wówczas tylko 13,7 tys. robotników przemysłowych. Trzecią właściwością szwedzkiej struktury gospodarczej jest fakt, że w okresie uprzemysłowienia nie występowało tam masowo bezrobocie. Rozwój przemysłu był szyb­szy od tempa migracji do miast.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)