LICZBA PRACOWNIKÓW

Liczba pracowników zrzeszonych w związkach rosła szybko. W 1907 r. należało do nich 30 proc. ogółu mężczyzn zatrudnionych w przemyśle i usługach. Rokowania i umowy zbiorowe na szczeblu lokalnym były po­wszechnie stosowane już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stu­lecia. Pracodawcy starali się odejść od tej praktyki i osłabić soli­darność pracowników. W 1898 r. wydano korzystną dla fabrykantów ustawę (obowiązującą do 1939 r.), która uznała akcje przeciw łami­strajkom za przestępstwo ścigane z urzędu i karane aresztem. W 1906 r. parlament przyjął ustawę o obligatoryjnym, państwowym pośrednictwie w konfliktach między pracodawcami a pracow­nikami.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)