KRYZYS GOSPODARKI

Kryzys gospodarki kapitalistycznej nadal się pogłębiał i pogarsza- ly się nastroje społeczne. Rosła liczba bezrobotnych (w 1981 r. zwiększyła się o 1,5 min) i utrzymujących się z zasiłków przyzna­wanych z tytułu „przymusowego urlopu”. Zasiłki te zresztą były wypłacane nieregularnie z powodu trudnej sytuacji przedsię­biorstw W 1981 r. doszło również do obniżenia — po raz pierwszy od wielu lat — realnych zarobków w przemyśle. To sprawiło, że mi­mo funkcjonowania mechanizmu wyrównawczego w postaci „ru­chomej skali płac”, zwiększyła się liczba osób pobierających zasiłki, które jednak kształtowały się* na poziomie o 20—30 proc. niższym niż zarobki. Tak więc, chociaż płace nominalne wzrosły o 14,2 proc., to inflacja, która osiągnęła poziom 18 proc., obniżała realną war­tość podwyżek.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)