KONTROLA ZWIĄZKOWA

Kontrola związkowa w tej mierze okazała się dość skuteczna, zmniejszyła się bowiem ilość pracowników redukowanych w peł­nym wymiarze godzin, a liczba osób, które od połowy lat siedem­dziesiątych utraciły pracę, nie przekroczyła 200 tysięcy. Przy czym redukcje zdarzały się przede wszystkim w mniejszych zakładach pracy, tam zwłaszcza, gdzie związki zawodowe nie sprawowały sku­tecznej kontroli.Znacznie mniej efektywne okazały się wysiłki związków zawodo­wych zmierzające do złagodzenia bezrobocia wśród osób poszuku­jących pierwszej stałej pracy — dotyczyło to głównie młodzieży, absolwentów rozmaitych szkół. Problem ten jest we Włoszech nie­zwykle poważny. Według oficjalnych danych statystycznych (sza­cunki związkowe w tym przedmiocie są jeszcze bardziej pesymi­styczne) młodzi ludzie w wieku do 29 lat stanowią około 70 proc. ogółu bezrobotnych, których liczba wynosi około 1,5 min osób.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)