KONIECZNE DO SPEŁNIENIA WARUNKI

Przedsiębiorca ubiegający się o interwencję Kasy powinien teore­tycznie spełniać dwa warunki: po pierwsze — zwalniać pracowników na okres krótki, najwyżej kilkumiesięczny; po drugie — przedstawić wiarygodne uzasadnienie potrzeby dokonania redukcji. W prakty­ce jednak te warunki nie były przestrzegane, a korzystanie przez przedsiębiorców z usług Kasy stało się od 1974 r. nagminne. Ponad­to pracodawcy traktowali zazwyczaj interwencję Kasy jako wstęp do redukcji. W tej sytuacji związki zawodowe zażądały wprowadzenia ściślejszej kontroli nad fukcjonowaniem tej instytucji.W połowie 1975 r. doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy rządem i pracodawcami a związkami zawodowymi, które wprowa­dziło dla pracowników korzystne zmiany w funkcjonowaniu Kasy. Po pierwsze, przyjęto, iż Kasa gwarantuje zasiłek w wysoksści 80 proc. brutto (nierzadko oznaczało to w praktyce 93 proc. netto) do­tychczasowej płacy dla wszystkich pracowników czasowo zawieszo­nych w wykonywaniu pracy, niezależnie od działu gospodarki, miejsca zatrudnienia itd.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)