KOLEJNE WYBORY ZWIĄZKOWE

Kolejne wybory związkowe w przedsiębiorstwach, przeprowadzo­ne 27 maja 1956 r., ujawniły istnienie obiektywnych przesłanek sprzyjających tendencjom do współdziałania różnych odłamów ruchu związkowego. Dalszy postęp w tym kierunku sparaliżowało zaostrze­nie się sytuacji na świecie jesienią tegoż roku na tle kryzysu węgier­skiego i „polskiego października”. Wydarzenia na Węgrzech i w Pol­sce, odpowiednio zinterpretowane przez prawicę, zostały też przez nią skwapliwie wykorzystane do walki z ruchem robotniczym i le­wicą. Mimo to we włoskim ruchu związkowym doszło do współdzia­łania różnych jego odłamów na szczeblu przedsiębiorstw, gdzie CGIL od połowy 1957 r. notuje ponowny wzrost swoich wpływów w wy­borach do komisji wewnętrznych.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)