KIEROWNICZE KOŁA PRZEMYSŁU

W rezultacie, jeżeli przed wojną Fiat wy­twarzał 230 pojazdów w miesiącu, to w grudniu 1949 r. ich miesię­czna produkcja wynosiła 380, a w rok później — 460. Równocześnie kierownicze koła przemysłu samochodowego umiejętnie rozwijały propagandową walkę przeciwko „strajkomanii” CGIL, nie napotyka­jąc odpowiedniego przeciwdziałania ze strony klasowych organizacji politycznych i związkowych. Zmiany w organizacji procesów pro­dukcyjnych oraz intensyfikacja pracy, jakie nastąpiły w przemyśle, dyktowały potrzebę różnicowania przez związki żądań rewindykacyjnych dla poszczególnych warstw pracowniczych, umiejętnego do­stosowywania ich do różnych warunków pracy, wydajności i wyna­grodzeń. Tymczasem CGIL nadal koncentrowała się niemal wyłącz­nie na problemie płac najniższych i potrzebach warstw społecznych żyjących w warunkach najtrudniejszych.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)