INICJATYWA RUCHU ZAWODOWEGO

Inicjatywa ru­chu zawodowego i ugrupowań lewicy politycznej zmierzała nie tylko do przyznania tej ważnej grupie zawodowej prawa do samoobrony oraz korzystania z opieki i ochrony związkowej, lecz także do uda­remnienia stosowanej przez rząd praktyki posługiwania się formacjami policyjnymi w celach sprzecznych z zasadami demokracji, zagwarantowanymi w Konstytucji z 1948 r. Na przykład w latach 1948—1954 — w okresie największego wzmożenia zimnowojennej konfrontacji oraz gwałtownego nasilenia propagandy antykomuni­stycznej — władze we Włoszech wykorzystały policję do brutalnego tłumienia manifestacji związkowych. Rozkaz użycia broni, wydany I oddziałom policji podczas tych akcji, doprowadził do dziesiątek ofiar, także .śmiertelnych.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)