GRUPA INTERESÓW

Zorganizowane „grupy interesów” dzięki swej liczebności, zasobom finansowym oraz zdolności do integrowania i mobilizowania znacz­nych sił społecznych stanowią nieodłączny element szwedzkiego „dwustopniowego systemu podejmowania decyzji”. Polega on na tym, że władze państwowe, wyłaniane zgodnie z Konstytucją, decy­dują o podstawowych liniach polityki w skali makrospołecznej, wie­le natomiast decyzji, zarówno mikrospołecznych, jak i makroekono­micznych, zapada w rezultacie negocjacji między bezpośrednio zain­teresowanymi; w tych negocjacjach państwo nie uczestniczy lub uczestniczy jako równoprawny partner organizacji społecznych. Teoretycznie „grupy interesów” występują w swoich własnych, par­tykularnych sprawach, w praktyce jednak, wskutek instytucjonali­zacji ich funkcjonowania, stały się ważnym elementem szeroko poję­tej struktury władzy.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)