GORĄCA JESIEŃ

„Gorąca jesień” 1969 r. przyniosła wydatne umocnienie społecznej politycznej pozycji klas pracujących we Włoszech i poprawę sytuacji materialnej, uzyskane w drodze walki klasowej, która wy­musiła na pracodawcach wiele ustępstw. Umocniły się wpływy le­wicy w kraju i poprawie uległ klimat społeczno-polityczny. Uwień­czeniem tych sukcesów było opracowanie z udziałem przedstawi­cielstwa klas pracujących Statutu praw pracowników (Statuto dei diritti dei lavoratori), który gwarantował szeroką ochronę jednost­kowych i zbiorowych praw pracowniczych w zakładzie. Trzeba wszakże nadmienić, że jeśli idzie o uzyskane w 1969 r. podwyżki płac to były one raczej częściowym wyrównaniem zanizonych od wielu lat płac realnych i zmniejszyły wprawdzie zapóźnienie Włoch w tej dziedzinie w stosunku do innych krajów zachodnioeuropej­skich, ale bynajmniej go nie zlikwidowały. Wysoka stopa inflacji już wkrótce stała się realnym zagrożeniem zdobyczy materialnych włoskiego świata pracy, nastąpił okres nowych walk i zmagań .

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)