GŁÓWNE POSUNIĘCIE

Jej głównym posunięciem jest apel do ludzi pracy o zdecydowane przeciwstawienie się tendencjom do zawierania „mniejszościowych” porozumień płacowych, podpisywa­nych przez CISL i UIL, i podjęcie walki jednościowej o rewindyka­cję płac na szeroką skalą. Ten apel i idące w ślad za nim działania CGIL zostają uwieńczone powodzeniem. Uzyskane wówczas no­we podwyżki płac wynoszą średnio 4,5 proc. (w sumie około 50 mld lirów) płac dotychczasowych. Jednocześnie CGIL wprowadza istotną zmianę programową: jej centralne władze przekazują organizacjom związkowym w zakładach pracy swoje uprawnienia do zawierania zbiorowych umów o pracę. Tym samym przezwycięża ona żywione dotąd obawy, że taki krok może prowadzić do cechowego podziału wśród łudzi pracy, i docenia fakt, że pozbawia on abstrakcyjnego, ogólnikowego charakteru działalność rewindykacyjną prowadzoną w zakładach pracy. Taką politykę przyjęły już inne odłamy ruchu zawodowego.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)