DZIĘKI POPARCIU SIŁ

Dzięki poparciu sił politycznych lewicy ruch związkowy doprowadza do wdrożenia w życie szeregu zasad polityki socjalnej, zapisanych w tekście Konstytucji z 1948 r., i zmu­sza władze do respektowania swobód związkowych.Popierane przez lewicę, związki zawodowe występują z własnymi inicjatywami przeciwko polityce gospodarczej rządu, opartej na tzw. „linii Pelly” — od nazwiska ministra skarbu — prowadzącej do go­spodarczego zastoju, w imię ratowania bilansu płatniczego i warto­ści pieniądza, oraz do wzrostu bezrobocia, które w końcu 1949 r. objęło rzeszę 1740 tys. osób. CGIL formułuje wtedy swój słynny Plan Pracy (Piano del Lavoro). Jego zarys zostaje przedstawiony na Kongresie (Genua, październik 1949 r.), a ostatecznie ogłoszono go w lutym 1950 r. Doniosłość Planu Pracy polegała przede wszystkim na tym, że obok spraw socjalno-bytowych, po raz pierwszy w tej skali związki podjęły w nim kwestię modelu rozwoju gospodarcze­go, zrywając z korporacyjnym, cechowym charakterem dotychcza­sowej polityki związkowej.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)