DZIAŁACZE CENTRALNYCH INSTANCJI

Odtąd działacze centralnych in­stancji ruchu związkowego nie kandydują już do władz partyjnych, rządowych i parlamentu. Luciano Lama, który został w 1970 r. wybrany nowym sekretarzem generalnym CGIL (na miejsce A. No- vellego), na kolejnym zjeżdzie (1972 r.) nie wszedł już do najwyż­szych władz partyjnych, a na XIV Zjeżdzie (1975 r.) nie został wy­brany nawet członkiem Komitetu Centralnego. Ten proces pogłę­biania autonomii ruchu zawodowego czynił z niego samodzielną siłę społeczną, a nierzadko i polityczną, jeśli wziąć pod uwagę jego wpływ na kierunek polityki rządowej i stanowisko zajmowane przez partie polityczne. 24 lipca 1972 r. trzy największe centrale związkowe — CGIL, CISL i UIL podpisały Pakt Federacyjny, który wkrótce został ratyfikowany przez zebrane na wspólnym posiedzeniu kierownictwa tych central.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)