DOTKLIWE DLA PRACOWNIKÓW

Trzeba nadmienić, że we Włoszech dotkliwe dla pracowników sku­tki redukcji w zatrudnieniu łagodzą zasiłki dla bezrobotnych, które przez czas określony wypłaca Kasa Uzupełnień Płac, działająca z ra­mienia Krajowego Instytutu Opieki Społecznej. Zasiłki dla pracow­ników czasowo zwolnionych z pracy wynosiły od 65 proc. (w prze­myśle) do 80 proc. (w budownictwie) dotychczasowej płacy. Wypła­ty te prawie w całości pokrywane były i są z dotacji państwowych, ale władze państwowe dążyły do uzyskania od przedsiębiorców od­powiednio podwyższonych stawek na świadczenia socjalne. Udział pracodawców w funduszu Kasy był niewielki — wahał się w grani­cach od 0,2 do 1,2 proc. Przy tym w sytuacji ostrego kryzysu w da­nej gałęzi gospodarki mogli oni, powołując się na odpowiednie akty prawne, uzyskać pokrycie przez Kasę zasiłków w wysokości 80 proc. dotychczasowej płacy oraz przedłużenie okresu wypłacania tych świadczeń do 1 roku.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!