DOPROWADZENIE DO USTĘPSTW

Stąd też w latach siedem­dziesiątych, a zwłaszcza na początku lat osiemdziesiątych w kraju toczyły się publiczne spory pracodawców i rządu ze związkami za­wodowymi wokół problemu ograniczenia niektórych zasad scala mobile. Doprowadziło to w końcu do ustępstw ze strony związków zawodowych, które w zamian za obietnice zwiększenia wysiłków na rzecz rozwiązania nabrzmiałego problemu bezrobocia, wyraziły zgodę w 1983 r. na pewne ograniczenia w obowiązującym mecha­nizmie wyrównawczym, obniżające o 15 proc. rekompensaty infla­cyjne. Jednakże rząd uznał to ustępstwo za niezadowalające i nie mogąc uzgodnić odpowiedniego porozumienia ze związkami za­wodowymi, w lutym 1984 r. uchwalił w tej sprawie odpowiedni dekret, łamiąc tym samym — zdaniem komunistów — postano­wienia Konstytucji, w myśl których obowiązany był skonsultować i uzgodnić tę decyzję z czynnikiem społecznym. Zaostrzyło to sy­tuację polityczną w kraju i jeszcze bardziej skomplikowało ją w ru­chu zawodowym, którego z trudem odtworzona jedność załamała się.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)