DOMINUJĄCY UDZIAŁ

W kwestiach społeczno-gospodarczych interesujących związki za­wodowe polityka chadeckiego rządu w końcu lat siedemdziesiątych dała rezultaty często wręcz przeciwstawne propozycjom związko­wym. Na przykład modernizacja maszyn i urządzeń w przemyśle włoskim, zwłaszcza w przedsiębiorstwach państwowych, zamiast dać w efekcie wzrost zatrudnienia, zmniejszyła je. Również program rozwoju Południa realizowany przez władze nie przyniósł konkret­nych wyników w dziedzinie wzrostu zatrudnienia, pomimo znacznego nakładu środków. Podobnie rzecz się miała w przedsiębior­stwach z dominującym udziałem kapitału państwowego — nakłady inwestycyjne władz centralnych wcale nie zwiększyły liczby miejsc pracy.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)