DODATKOWY ELEMENT POBUDZAJĄCY

Dodatkowym ele­mentem pobudzającym działania jednościowe w tym czasie było wy­gasanie ważności dotychczas obowiązujących umów dla poszczegól­nych grup zawodowych. To otwierało okres solidarnej walki o wy­negocjowanie odpowiednich warunków pracy i płac, stwarzającej szansę pokonania oporu pracodawców i przeciwdziałania społecznym skutkom przystąpienia Włoch do EWG.3 listopada 1957 r. włoski ruch zawodowy ponosi poważną stratę: umiera Giuseppe Di Vittorio, popularny przywódca CGIL, komuni­sta. Jego śmierć wywołała jednościowe manifestacje świata pracy w całym kraju. Na czele CGIL stanął Agostino Novella, również członek kierownictwa WłPK. U schyłku 1958 r., gdy w USA zakończyła się recesja lat 1957— —1958, we Włoszech — po przezwyciężeniu pewnych trudności związanych z wprowadzaniem w życie układu o Wspólnym Rynku rozpoczyna się burzliwy rozwój gospodarczy, określony mianem „cudu gospodarczego”.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)