DODATKOWE KŁOPOTY

Dodatkowych kłopotów przysparza związkom polityka przedsiębiorców, którzy, aby obniżyć społeczne koszty wytwarzania, decentralizują swoją produkcję, do­tychczas zlokalizowaną w wielkich i średnich zakładach. Zlecanie wykonania części produkcji małym zakładom pracy, nie tak jak duże skrępowanym warunkami umów zbiorowych, pozwala im uniknąć kosztów z tytułu ubezpieczeń pracowniczych, podatków itp. W dru­giej połowie lat siedemdziesiątych masowym zjawiskiem w sposób istotny oddziałującym na sytuację kraju i warunki życia ludności stał się rozwój nielegalnego sektora gospodarczego. Zatrudnieni w nim pozbawieni są wszelkich ubezpieczeń i stabilizacji zawo­dowej.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)