DŁUGIE KONWERSACJE

Po długo trwających kontrowersjach w ło­nie koalicji SPD/FDP dopiero w maju 1976 r. Bundestag uchwalił ustawę wprowadzającą zasadę współdecydowania do przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 2 tys. osób. Objęła ona około 650 zakła­dów pracy w RFN. Zastosowany przez tę ustawę model „kwali­fikowanego” współdecydowania ma jedynie pozornie parytatywny charakter, jej przepisy bowiem wyraźnie uprzywilejowują właści­cieli w Radzie Nadzorczej.Na drugim miejscu wśród związkowych postulatów DGB stawiała problem reformy prawa o ustroju przedsiębiorstw, ustanowionego w 1952 r., które dyskredytowało związki zawodowe. Zostało ono znowelizowane ustawą z 1972 r.. Nowa ustawa w sposób istotny zmieniała stare przepisy. Odstąpiła od wymogu uczestnictwa pra­codawców w Radzie Przedsiębiorstwa, która dzięki temu stała się wyłącznie organem pracowniczym; rozszerzyła też prawo dostępu funkcjonariuszy związkowych do zakładu pracy; zwiększyła zakres kompetencji Rady Przedsiębiorstwa, dając jej — zależnie od rodzaju spraw — prawo do czerpania informacji, konsultowania, zgłaszania weta oraz wysuwania wniosków.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!