DEMONSTRACJA SIŁY ORGANIZACYJNEJ

Czwartego sierpnia rozpoczął się strajk, w którym uczest­niczyło 200 tys. związkowców i 100 tys. robotników spoza związ­ków. Strajk sparaliżował życie kraju. Spośród branż kontrolowanych przez LO funkcjonowały tylko podstawowe usługi komunalne.Strajk, będący demonstracją siły organizacyjnej LO, ujawnił wszakże jej słabość polityczną. Wezwaniu do strajku nie towarzy­szyły jasno sformułowane cele walki, a zalecenia Federacji wzbra­niające związkowcom uczestnictwa w demonstracjach i mityngach odebrały mu wszelkie cechy walki politycznej. Po miesiącu, pod naciskiem państwowego mediatora i przy biernej postawie LO, więk­sze związki branżowe powróciły do pracy na poprzednich warun­kach. Porażka strajkujących okazała się też ciosem dla LO, która w latach 1908—1909 straciła połowę swoich członków10. Jak pisze cytowany już B. Carlsson, „strajk powszechny był ostatnią próbą jednorazowego i ostatecznego rozwiązania problemów rynku pracy w otwartym konflikcie” .

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!