BOJOWE NASTROJE MAS

Liczyli na to, że rosnące bezrobocie pomoże im ograniczyć prawo do strajku, a nawet ostatecznie rozbić związki i przywrócić dawne, patriarchalne stosunki w przedsiębiorstwie . Bojowe nastroje mas znalazły wyraz w dążeniach do ogłoszenia strajku powszechnego. Federacja sprzeciwiła się tym żądaniom i usiłowała skłonić związki branżowo do ustępstw. Ta polityka umacniała wpływy anarchosyndykalistów, podczas gdy LO i SAP traciły członków. Latem 1909 r., już po przyjęciu przez większą część związków branżowych nowych, nie­korzystnych umów zbiorowych, SAF zagroziła masowym lokautem; by zmusić do uległości oporne lokalne organizacje związkowe. Kie­rownictwo LO postanowiło wreszcie odpowiedzieć strajkiem gene­ralnym.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!