BEZRADNOŚĆ WOBEC ZJAWISKA

Jak dotychczas włoskie związki zawodowe, nie znajdując popar­cia u władz politycznych kraju co do radykalniejszych rozwiązań, są bezradne wobec zjawiska bezrobocia wśród młodzieży. Wprawdzie pod ich naciskiem w połowie 1977 r. parlament przyjął ustawę w sprawie rejestracji bezrobotnej młodzieży i zapewnienia jej przy­gotowania zawodowego przez organizowanie kursów szkoleniowy cli, lecz rozwiązanie tą drogą tak nabrzmiałego problemu okazało się zamysłem chybionym. Na przykład spośród 900 tys. zarejestrowa­nych w 1980 r. bezrobotnych młodych ludzi pracę znalazło niecałe 115 tys. osób: 16,5 tys. w sektorze prywatnym, 80 tys. w sektorze państwowym i około 16 tys. w spółdzielczości. A w normalnym systemie pośrednictwa pracy zatrudnionych zostało 270 tys. osób.

Witam Cię na moim blogu, z tej strony Agnieszka i chciałabym zaprosić Cię do lektury! Tu dowiesz się jak funkcjonują takie rzeczy jak: aparat, komputer, telewizor, obiektyw itp!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)